Լամինացված փայտաթեփային սալեր (ԴՍՊ)

Լամինացված փայտաթեփային սալը (ԼԴՍՊ) հկված փայթաթեփային սալ է, որը ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսի օգնությամբ պատված է թղթախեժային թաղանթներով: Լամինացված ԴՍՊ-ի պատրաստումն իրականացվում է ջերմության (140 ° - 210 ° С) և ճնշման ազդեցության ներքո (25 028 ՄՊա). Այս պրոցեսի արդյունքում լամինացված ԴՍՊ-ի սալի վրա դեկորատիվ-պաշտպանիչ շերտը հայտնվում է սալի մակերեսի վրա խեժի տարածման և հետագա պնդացման և ամուր ծածկույթի առաջացման արդյունքում: